Dari kiri: Ustaz Megat Suhaimi, YB.Salehuddin Ayub, Sdra.Azman Mohamed (Permaidani Hijau) dan Ustaz Suhaimi

Sunday, December 19, 2010

PERAMPASAN TANAH: SUATU ANALISIS KRITIKAL

Posted on/at 9:39 AM by Permaidani Hijau

Latar Belakang

Ketika memerintah Negeri Terengganu pada 1999 hingga 2004, soal pemberian milik tanah kepada rakyat Negeri sangat-sangat diberi perhatian dan keutamaan oleh Kerajaan pimpinan PAS. Dasar baru pelupusan tanah dibuat untuk memberi peluang kepada rakyat memiliki tanah dengan cepat dan berkesan. Ketika mula mengambil tampuk pemerintahan Negeri Terengganu didapati urusan untuk melupus tanah kepada rakyat memakan masa yang begitu lama.

Dasar Pelupusan Tanah.

Kerajaan telah menggubal Dasar Baru mengenai pelupusan tanah. Permohonan Tanah dibuka semula setelah ditutup oleh Kerajaan BN dahulu. Antara lain, Dasar ini menyebut:

v Setiap rakyat Negeri Terengganu, lelaki dan wanita yang belum pernah memiliki tanah pemberian Kerajaan layak memohon.

v Setiap orang diberi peluang untuk memohon satu lot tapak rumah. Tanah pertanian juga diberi pertimbangan di mana sesuai.

v Tanah akan diberi milik secara Lesen Menduduki Sementara untuk tempoh 3 tahun. Dalam tempoh tersebut jika pemegang lesen terbukti telah mengusahakan tanahnya ,maka ia layak untuk dipertimbangkan dengan diber hak milik Sementara (Lis 99 atau 60 tahun )

Proses Pelupusan Tanah

Proses pelupusan tanah biasanya memakan masa yang terlalu lama. Pertama kerana tunggakan permohonan yang sedia ada. Keduanya ialah kerana kerja-kerja mengukur tanah adalah lambat kerana beban kerja yang banyak. Untuk memahami proses pelupusan tanah, di catitkan aliran yang berlaku seperti berikut.

v Pejabat Tanah menerima permohonan individu atau secara kelompok

v Pejabat Tanah menjalankan kerja-kerja ukur dan mohon pandangan teknikal daripada jabatan berkaitan

v Pejabat Tanah sedia kertas kerja dan hantar kepada pejabat Pengarah Tanah Dan Galian (PTG)

v PTG angkat kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) untuk petimbangan

v MMKN lulus dan hantar kelulusan kepada Pejabat Tanah melalui PTG

v Pejabat Tanah keluarkan Lesen Menduduki Sementara (LMS) kepada pemohon yang berjaya dan mohon bayaran LMS.

v Pemegang LMS yang telah mengusahakan tanah mereka,samada mendirikan rumah atau bertanam layak untuk diberi kelulusan memohon Hak Milik Sementara (Lis 99 atau 60 tahun).

v Setelah permohonan secara kekal dilulus melalui borang 5A, pemohon hendaklah menjelaskan bayaran dalam tempuh 3 bulan atau paling lewat 6 bulan.

Ternyata proses permohonan tanah ini memakan masa yang begitu lama. Jesteru itu Kerajaan Negeri (PAS) telah membuat satu mekanisma baru untuk mempercepatkan pemberian tanah kepada rakyat dengan mengambil langkah seperti berikut:

v Tumpuan kepada permohonan secara Berkelompok (RTB)

v Guna khidmat Juru Ukur Berlesen. Kerajaan melantik konsortium jurukur yang mengandungi 7 syarikat juru ukur.

v Bayaran ukur tidak membebankan.

v Permohonan tanah diselesaikan dengan cepat. Jumlah yang dapat diukur dalam tempoh satu tahun ialah 59,878 lot. Satu pencapaian yang belum pernah berlaku di mana-mana negeri di Malaysia.

MASALAH

v Bayaran ukur tidak dijelaskan secara serentak. Menyukarkan pembahagian lot.

v Kebanyakan kawasan RTB yang dilulus memerlukan pembersihan, tambun atau potong bukit yang melibatkan kos yang tinggi.

STATUS TANAH

Di saat kekalahan dan perubahan kerajaan berlaku, kedudukan permohonan tanah (RTB) adalah seperti berikut:

v Permohonan lulus dan pemohon sudah dapat Hak Milik Sementara (Lis)

v Pemohon sudah bayar premium (Notis 5A). Tetapi belum dapat Hak milik

v Pemohon dapat notis 5A tetapi belum bayar.

v Pemohon sudah memohon melalui borang Jadual 1. tetapi belum dapat notis 5A .

v MMKN telah lulus tetapi pemohon belum buat permohonan rasmi melalui borang jadual 1 .

v Pemohon sudah dapat kelulusan untuk bayar LMS,tetapi belum bayar.

v Bayaran pendahuluan kepada syarikat juru ukur telah dibuat tetapi kerja-kerja ukur belum siap dan pandangan teknikal pun belum dapat.

Tindakan Zalim Kerajaan Barisan Nasional

Kerajaan Negeri di bawah Barisan Nasional telah mengambil tindakan drastik

dengan membatal dan merampas tanah-tanah yang pada dasarnya telah diluluskan oleh Kerajaan PAS sebelumnya. Perampasan itu berlaku dalam beberapa keadaan:

v Pemohon yang telah menjelaskan tuntutan premium (notis 5A) telah diarah supaya mengambil balik bayaran tersebut kerana kelulusan tanah telah dibatalkan.

· Soalan: Apakah Kerajaan berhak melakukan sedemikian?

· Yang boleh menentukan betul atau tidak tindakan itu ialah Mahkamah. Tetapi dipercayai Kerajaan bertindak demikian berpandukan tafsiran bahawa tanah itu dianggap menjadi milik seseorang hanya apabila namanya tercatit di dalam hak milik tanah berkenaan .

v Kerajaan BN telah membatal dan merampas tanah-tanah yang telah pun didapati ada binaan yang didirikan di atasnya atau pun ada tanah yang telah bertanam.

v Secara umumnya Kerajaan BN telah membatal /merampas semua tanah yang telah diluluskan Kerajaan Negeri (1999-2004) di dalam keadaan apa pun,kecuali mereka yang telah mendapat hak milik.

v Terdapat juga kes di mana tanah yang telah mendapat hak milik seperti tanah milik Koperasi ( PAS), Koperasi Pegawai-Pegawai Tadbir Negeri dan lain-lain telah diambil balik di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 .Ini dilakukan semata-mata kerana tidak ingin melihat adanya bangunan milk koperasi didirikan di tengah Bandar Kuala Terengganu.

Apa Tindakan?

· Berunding

Tidak ada perundingan dengan Kerajaan Negeri di bawah Menteri Besar Dato Seri Idris Jusoh. Pada tahun 2008, perundingan ada dibuat dengan Menteri Besar Baru. Ada yang berjaya tetapi amat terhad.

· Tindakan Mahkamah

Beberapa kes telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Di antaranya ialah kes RTB Bujal, RTB Meraga Beris dan

Masjid Bujal (di dalam kawasan RTB Bujal)

· Keputusannya:

Mahkamah membuat keputusan seperti berikut;

Permohonan untuk memiliki semula tanah-tanah di dalam RTB berkenaan ditolak.

Kerajaan hendaklah membayar ganti rugi kepada peserta peserta tanah-tanah RTB berkenaan ,termasuk ganti rugi kepada Masjid .

Dimaklumkan bahawa Kerajan Negeri telah mengemukan rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana tidak bersetuju membayar pampasan/ganti rugi kepada yang terlibat seperti yang diperintakan

oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu.

Beberapa kes tanah RTB masih di dalam perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu.

Tindakan Seterusnya?

Ternyata tindakan Kerajaan BN membatal dan merampas tanah-tanah yang telah diluluskan oleh Kerajaan Pimpinan PAS dahulu adalah satu tindakan yang ZALIM dan tidak bertimbang rasa. Untuk catitan perlu dinyatakan bahawa pemilihan peserta untuk tanah-tanah di Rancangan Tanah Berkelompok (RTB) bukanya untuk ahli-ahli PAS sahaja (seperti dakwaan BN) tetapi adalah untuk semua rakyat Negeri Terengganu .

Bagaimana untuk mengembalikan semula tanah-tanah ini kepada yang berhak? TUAN –TUAN LEBIH MENGETAHUI. TUKAR KERAJAAN. INSYAALLAH

Disedia Oleh:

Tengku Hassan bin Tengku omar

0 comments:

Post a Comment